Menu
Q&A

vragen & antwoorden

We krijgen regelmatig vragen over de dienstverlening van BWP. Hier treft u de meest gestelde vragen en antwoorden aan. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!

 

 


 

Is BWP een aannemer van projecten of een detacheerder?

Beide. Onze project professionals en project associates werken zowel in teamverband aan projecten die BWP aanneemt als projecten die door de opdrachtgever zelf of een derde partij worden aangestuurd. Het verschil is de verplichting die BWP op zich neemt. Bij het aannemen van projecten neemt BWP een resultaatverplichting op zich, bij deelname aan projecten die door een andere partij dan BWP worden aangestuurd werken we conform een inspanningsverplichting.

naar boven

 


 

Waarvoor kan een opdrachtgever bij BWP terecht?

Opdrachtgevers in de financiële sector kunnen BWP inschakelen voor het uitbesteden van projecten of voor het inhuren van professionals voor specifieke projectrollen. BWP is gespecialiseerd in het realiseren van projecten bij financiële dienstverleners, door de combinatie van inhoudelijke expertise en projectmanagement ervaring.

naar boven

 


 

Realiseert BWP alleen projecten voor financieel dienstverleners?

In beginsel wel. We combineren sectorkennis met projectmanagement ervaring en boeken daar excellente resultaten mee. Natuurlijk gaan we graag in gesprek met opdrachtgevers uit andere sectoren om na te gaan of BWP Project Professionals de juiste partij is om hun project aan te nemen.

naar boven

 


 

Neemt BWP ook projecten tegen een vast bedrag (‘fixed price’) aan?

Die mogelijkheid bestaat. Voorwaarde voor het aannemen van een ‘fixed price’ project is dat de te leveren prestatie goed moet zijn afgebakend en beschreven. Naast de ‘fixed price’ optie werkt BWP eveneens met vormen van prestatiebeloning, bijvoorbeeld een bonus bij het realiseren van een project voor een lager bedrag dan begroot en overeengekomen.

naar boven

 


 

Werkt BWP met ‘eigen’ mensen?

Ja. Onze project professionals zijn in vaste dienst bij BWP Project Professionals. Voor specifieke projectrollen die we niet in huis hebben werken we samen met project associates, zelfstandig professionals die regelmatig in projectverband met onze project professionals samenwerken.

naar boven

 


 

Loopt een opdrachtgever risico’s met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid of de wet DBA?

Nee. BWP zorgt er voor dat de risico’s met betrekking tot inlenersaansprakelijkheid en de wet DBA worden gemitigeerd. We zijn NEN 4400-1 gecertificeerd. De NEN4400 norm stelt strenge eisen aan aannemers van werk en uitleners van interim personeel, onder meer voor wat betreft de afdracht van belastingen en sociale premies. De Stichting Normering Arbeid (SNA) toetst jaarlijks of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

De overeenkomsten die BWP met zelfstandig professionals sluit zijn getoetst en geaccordeerd door de Belastingdienst met het oog op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

naar boven

© 2017 BWP - alle rechten voorbehouden