Menu
onze kernwaarden

vaste bedrijfswaarden, tevreden klanten

BWP Project Professionals hecht grote waarde aan langjarige klant- en medewerkersrelaties. We investeren daar ferm in, onder meer door continue aandacht voor onze essentiële bedrijfswaarden. Ondernemerschap, prestatiegedrevenheid, betrouwbaarheid en een open bedrijfscultuur. Het zijn enkele van de vaste waarden waar BWP voor staat.

De kwaliteit van onze dienstverlening is stevig verankerd in onze kernwaarden. Drie kernwaarden waar we compromisloos aan vast houden zijn klanttevredenheid, professionaliteit en integriteit.

klanttevredenheid

  • Klanttevredenheid krijgt onze hoogste prioriteit, altijd en onder alle omstandigheden
  • We kennen de verwachtingen van onze klanten en overtreffen die, elk project opnieuw

professionaliteit

  • Onze deskundigheid voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen
  • We nemen de volle verantwoordelijkheid voor elke opdracht die we aangaan. Problemen gaan we niet uit de weg, we lossen ze op. Als we een fout maken, herstellen we die – op eigen initiatief, voor eigen kosten
  • We zijn actiegedreven en resultaatgericht

integriteit

  • We werken strikt volgens de geldende ethische standaarden
  • We hebben een scherp oog voor de zienswijze en de belangen van onze klanten, collega’s en partners
  • We communiceren open en eerlijk, op basis van wederzijds vertrouwen
© 2017 BWP - alle rechten voorbehouden