Menu
compliance excellence

risico’s beheersen, reputatie versterken

Elke financiële dienstverlener wil compliant zijn. Vanzelfsprekend, om ingrijpen van toezichthouders, claims en reputatierisico’s te voorkomen. Maar evengoed om de reputatie en concurrentiekracht te versterken. Door verantwoording niet alleen op toezichthouders te richten, maar net zo goed op klanten, partners en medewerkers. Door open te communiceren en te laten zien ‘In Control’ te zijn.

vakmanschap

De relevantie van Risk en Compliance is enorm toegenomen. De gebruikelijke rol van Risk en Compliance afdelingen om wet- en regelgeving te volgen en daar interne procedures op aan te scherpen en te auditen maakt plaats voor een andere benadering. Compliance richtlijnen komen steeds meer voort uit andere standaarden dan wet- en regelgeving alleen. Governance, Risk en Compliance (GRC) groeit uit tot een organisatiebreed kader, gericht op risicobeheersing en operational excellence. Gedragscodes geformuleerd door de sector, ethische richtlijnen en kwaliteitseisen tellen in dat GRC-framework even zwaar als bepalingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. GRC zet de nieuwe norm voor vakmanschap in de financiële sector.

BWP Project Professionals is intensief betrokken bij een uiteenlopende reeks van compliance projecten. Projecten die betrekking hebben op Zorgplicht, Customer Due Diligence (CDD) en Privacy bijvoorbeeld. Projecten die zich, waar nodig, richten op herstel én op structurele verbetering.

© 2017 BWP - alle rechten voorbehouden