Menu
ontwikkelen

jouw profiel, jouw ontwikkelroute

Bij BWP Project Professionals vinden we het belangrijk dat je blijvend aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling werkt. We zijn immers alleen in staat excellente projecten op te leveren als ieder teamlid het beste uit zichzelf haalt en zich steeds de actuele kennis en inzichten eigen maakt.

certificering

BWP kent drie ‘ontwikkelroutes’, met elk een eigen curriculum.  De ontwikkelroutes zijn gebaseerd op drie verschillende profielen; het inhoudelijke profiel, het organisatorische profiel en het analytische profiel. De curricula sluiten nauw aan bij de beroepspraktijk en je behaalt er tal van erkende certificeringen mee. Welke ontwikkelroute het beste bij jou past hangt af van de projectrollen die je ambieert. Elk curriculum kent verplichte onderdelen en keuzeonderdelen, zodat je de ontwikkelroute kunt volgen die het best bij jouw belangstelling en talenten past.

IPMA

Project professionals bij BWP zijn automatisch lid van IPMA-NL, de Nederlandse branchevereniging voor projectmanagement met 2.000 leden. IPMA (International Project Management Association) staat voor professionalisering, herkenning en erkenning van de projectmanagement professie.

TMA

Project professionals stellen we binnen BWP in staat om met behulp van de Talent Management Analyse. We doen dit samen met de organisatie Priman die hier gespecialiseerd in is. Zij hebben ook een leuk artikel (met filmpje) gemaakt over deze samenwerking en verdere inhoud:

 

BWP heeft al een goede reputatie op het gebied van het leveren projectprofessionals als in 2018  Reinoud Bergsma BWP overneemt. Onder zijn leiding wordt de transitie ingezet naar een projectorganisatie, gespecialiseerd in uitvoeren van projectopdrachten in de energiesector en bij financiële instellingen.

In de visie van BWP is projectmatig werken een krachtig instrument om verandering vorm en inhoud te geven. Projecten richten zich op het behalen van concrete resultaten, met een strakke afbakening in tijd en middelen. Projecten zorgen er voor dat mensen vanuit verschillende disciplines samenwerken en dat tegelijkertijd de kernactiviteiten van de organisatie doorlopen.

Na de overname heeft Reinoud de strategie ingezet om zich meer te gaan richten op het nemen van resultaat verantwoordelijkheid voor de projecten. Minder afrekenen op gemaakte uren en meer op het realiseren van toegevoegde waarde voor die klant.

Cruciaal element in die strategie is de investering in talent management. Het aantrekken met mensen met de juiste talenten is daarin belangrijker dan de juiste ervaring. Mensen met een goede mentale fit op de job leren immers veel sneller, maken minder fouten en zijn daardoor veel productiever dan mensen met ervaring maar zonder de juiste motivatie.

Walter Markus – de vaste talent coach van PRiMAN voor BWP – ziet dat het inzicht in de talenten van medewerkers niet alleen de organisatie helpt bij het aannemen van nieuwe mensen. “Bij BWP ligt het zwaartepunt nu bij het in kaart brengen van de talenten van de bestaande medewerkers. Daarbij dient het als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling, maar ook als basis om te kijken naar nieuwe opdrachten en projecten. Vragen als ‘past dit project bij mij?’, ‘kom ik in deze opdracht echt tot mijn recht?’  kunnen daarbij bekeken worden vanuit het perspectief van de talenten van de medewerker.  Zo kunnen er veel bewustere keuzes gemaakt worden over de inzet van medewerkers. Daardoor een betere match tussen medewerker en opdracht, beter gemotiveerde medewerkers met werk dat ze leuk  vinden, en dus ook meer tevreden klanten.”

Jan Prins in gesprek met Reinoud Bergsma:

 

© 2017 BWP - alle rechten voorbehouden